Zaloguj się, nie bądź anonimowy:

Zgubiłem Hasło / Jestem tu Nowy

Informacja

Informator Kulturalny wydawany jest przez Zielonogórski Ośrodek Kultury, przy ul. Festiwalowej 3, na Osiedlu Piastowskim w samym sercu parku. Publikaja informatora odbywa się przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra.

Zielonogórski Ośrodek Kultury powstał w 1974 roku. Jako miejska instytucja pełni ważną rolę w organizowaniu życia kulturalnego Zielonej Góry, jej rozwoju, promocji i upowszechnianiu. Od 2010 roku Zielonogórski Ośrodek Kultury wraz z Zielonogórskim Zakładem Usług Miejskich realizuje święto miasta Dni Zielonej Góry WINOBRANIE. Prezydent Miasta Zielona Góra przyznał Zielonogórskiemu Ośrodkowi Kultury zbiorową Nagrodę Kulturalną w 2001 i 2010 r.

tel:+48 68 451 10 11
e-mail główny:zok@zok.com.pl

Zbieranie informacji o wydarzeniach

Materiały o wydarzeniu należy dostarczać do 10, poprzedzającego miesiąc przed wydaniem informatora.
e-mail:promocja@zok.com.pl

Informator czerwiec 2013:

                         

Informator maj 2013: