Zaloguj się, nie bądź anonimowy:

Zgubiłem Hasło / Jestem tu Nowy

Data wyborów to 2 listopada 2010. Wystąpią:

1. KUBICKI Janusz Krzysztof, lat 41, wykształcenie wyższe, zam. Zielona Góra, zgłoszony przez Komitet Wyborczy SLD, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

2. MATERNA Jerzy Marian, lat 54, wykształcenie wyższe, zam. Zielona Góra, zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwosc, członek Prawa i Sprawiedliwosci.

3. POLAK Elżbieta Anna, lat 51, wykształcenie wyższe, zam. Zielona Góra, zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej.

4. RUSZCZYNSKI Adam Romuald, lat 54, wykształcenie wyższe, zam. Zielona Góra, zgłoszony przez KWW Klub Demokratyczny, członek Stronnictwa Demokratycznego.

5. URBANIAK Anna Magdalena, lat 40, wykształcenie wyższe, zam. Zielona Góra, zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Miłego wybierania...