Zaloguj się, nie bądź anonimowy:

Zgubiłem Hasło / Jestem tu Nowy

Zielonogórski Ośrodek Kultury jak co roku przyznaje nagrody utalentowanej artystyczne młodzieży, tym razem uroczystość wręczenia odbędzie się 24 czerwca 2013 godzine 19.00 w Afiteatrze. Laureatami medalu "Eurydyki" byli w przeszłości młodzi zielonogórzanie - wokaliści, aktorzy, instrumentaliści, plastycy i poeci. W gronie laureatów znaleźli się także zespoły teatralne, taneczne i muzyczne. Wszyscy laureaci są wyróżniani za osiągnięcia na arenie ogólnopolskiej lub międzynarodowej, a tym samym promowanie Zielonej Góry.

Zaproszenia:


Wszystko odbyło się zgodnie z planem:

Kapituła nagrody Eurydyka 2013 w składzie:
Agata Miedzińska - przewodnicząca
Małgorzata Paszkier
Mirosław Musioł
Krzysztof Mroziński
Alicja Roszkowska-Cieślińska
Kamila Winkler

postanowiła nominować do nagrody EURYDYKI 2013 niżej wymienione osoby i zespoły, w dziedzinie:

plastyka:  Klaudia Krajs

teatr: Agata Małycha, Kaja Janiszewska, Teatr Grymas, Berenika Brawer

muzyka: Hanna Kamińska, Hanna Rogoża

piosenka: Maria Madej, Natalia Krysik, Anna Gajdamowicz, Kinga Bundz, Emilia Pewrwińska

taniec: Tabasco Break Rebaels


Decyzją Kapituły nagrody EURYDYKI 2013 otrzymały:

Maria Madej
Tabasco Break Rebels
Klaudia Krajs
Kaja Janiszewska


Migawki z wydarzenia: